” İyilikten İyilik Doğar “

Vefanur İnsani Yardım & Dayanışma Derneği

Şüphesiz Allah, iyilikte bulunanlarla beraberdir. | Nahl - 128

Vefanur İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği

Görev ehli değil gönül ehli, ırkdaş değil kardeşlik ilkesi ile hareket etmek, toplumda adaleti, merhameti, birlik ve beraberliği yaymak, insanlar arasında paylaşım duygusunu geliştirmek, zengin-fakir arasındaki ayrımcılığı gidermek, insani yaşamın kalitesini yükseltmek, temel hak ve hürriyetleri ayakta tutmak, toplum içerisinde her türlü kargaşanın, kin ve düşmanlığın önüne geçmek, savaşlar tabii afetler nedeniyle, sakatlanan, evsiz ve işsiz duruma düşen, göç etmek zorunda kalan, aç ve açıkta olan, dul ve yetimlere, yaralı ve hastalara, mazlum ve mağdur insanlara ulaşmak, temel ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana gönüllü olarak çalışmaktadır.

Gönüllü yardım faaliyetlerinin ve katılımların artması sonucu derneğimiz 2016 yılında kurulmuştur.

Dernekten Görüntüler

Misyonumuz;
Dünyanın neresinde olursa olsun, ırk din, dil, renk farkı gözetmeksizin, yardım ve dayanışmanın, hak ve adaletin, İyilik ve kardeşliğin yayılması ve hâkim olması için çalışmak,en büyük misyonumuzdur..

Vefanur Derneği Faliyetler

” İyilikten İyilik Doğar “

Nasıl Destek Olabilirim?

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah’ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddi ve manevi birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir.

Bir insan kimi zaman parasal ve fiziksel maddi gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir.

Gönüllü olan insanlar elbette bireysel faaliyetlerde de bulunabilir. Ancak bir sivil toplum kuruluşu yada gönüllülerin oluşturduğu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doğru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.

Harekete Geç