İyilikten İyilik Doğar

Hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun, dünyanın her yerinde “iyiliği ve kardeşliği yaymak en büyük misyonumuzdur.

Yetime Umut Ol

Yaşadığımız yeryüzünde her gün binlerce çocuk savaşlar, işgaller, bulaşıcı hastalıklar, afetler nedeniyle yetim kalıyor.

Bu İyiliğe Ortak Ol

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah’ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken insanlara bir elde sen uzat.

Vefanur İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği

“İyilikten İyilik Doğar”

Görev ehli değil gönül ehli, ırkdaş değil kardeşlik ilkesi ile hareket etmek, toplumda adaleti, merhameti, birlik ve beraberliği yaymak, insanlar arasında paylaşım duygusunu geliştirmek, zengin-fakir arasındaki ayrımcılığı gidermek, insani yaşamın kalitesini yükseltmek, temel hak ve hürriyetleri ayakta tutmak, toplum içerisinde her türlü kargaşanın, kin ve düşmanlığın önüne geçmek, savaşlar tabii afetler nedeniyle, sakatlanan, evsiz ve işsiz duruma düşen, göç etmek zorunda kalan, aç ve açıkta olan, dul ve yetimlere, yaralı ve hastalara, mazlum ve mağdur insanlara ulaşmak, temel ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana gönüllü olarak çalışmaktadır.

Katkıda Bulun

Vefanur İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği İyilik Bülteni

İnsani Yardımın ; Dayanışmanın Önemi

Gönüllü Ol

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah’ın rızası beklenerek, kimi zaman parasal ve fiziksel maddi gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir.

İletişime Geç

Bir Yetime Sahip Çık

Yaşamını tek başına ikame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunmaktayız.

İletişime Geç

Sana İhtiyacım Var

Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar tabii afetler nedeniyle, sakatlanan, evsiz ve işsiz duruma düşen, göç etmek zorunda kalan yardıma  muhtaç kardeşlerin seni bekler.Onlara maddi ve manevi bir el uzat,kardeşliğini pekiştir.

İletişime Geç